• Rok výroby: 2021

Dopravníky

Pásový a otočný dopravník

  • Pásový dopravník B=800, L=3500
  • Pásový dopravník B=800, L=4400
  • Otočný dopravník B=800, L=2700